Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

AinsworthCass
19:25

wiesz co, jesteś najbardziej dziwnym i pozytywnym zjawiskiem w moim życiu. muszę to powiedzieć głośno - kocham cię

— aż mi się oczy spociły!
Reposted fromhalotoja halotoja viapikkumyy pikkumyy
AinsworthCass
19:25
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya viapikkumyy pikkumyy
AinsworthCass
19:25
Człowiek też może stać się nałogiem.
— rzuć wszystko i chodź się całować!
Reposted fromtimetolove timetolove viapikkumyy pikkumyy
AinsworthCass
19:24
Kłopoty są jak serwetki- ciągniesz jedną, wychodzi 20 .
Reposted fromthesmajl thesmajl viapikkumyy pikkumyy
AinsworthCass
19:24
mówi cicho, ale dobitnie, stawiając stempel wkurwienia na każdej spółgłosce.
— Żulczyk
AinsworthCass
19:24
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak viapikkumyy pikkumyy
AinsworthCass
19:23
Nie analizujmy, nie interpretujmy. Czujmy.
Reposted frommagicworld magicworld viapikkumyy pikkumyy
AinsworthCass
19:23
Pamiętaj, że najpiękniejsze chwile w życiu często przychodzą niezapowiedziane.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianergo nergo
AinsworthCass
19:23
Spojrzał, dodał mi urody,
a ja wzięłam ją jak swoją.
(...)
— Wisława Szymborska "Przy winie"
AinsworthCass
19:22
19:22
9809 6ab3
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 09 2017

AinsworthCass
21:43
Budda twierdził, że przyczyną cierpienia jest pożądanie i że gdy ustaje pożądanie, ustaje cierpienie. Gdy przestawałeś pragnąć, aby coś nie uległo rozpadowi, przestawałeś cierpieć, kiedy to się działo.
— Szukając Alaski
AinsworthCass
21:40
Francois Rabelais. Był poetą. A jego ostatnie słowa to "Udaję się na poszukiwanie Wielkiego Być Może". Dlatego wyjeżdżam. Żebym nie musiał czekać z poszukiwaniem Wielkiego Być Może do śmierci.
— Szukając Alaski
AinsworthCass
21:36
Jeśli się czegoś boimy, Raymondzie, proszę pana, nie możemy tracić ducha, bo inaczej będziemy się bali wszystkiego przez całe życie.
— Nazywam się Cukinia
Reposted bydancingwithaghost dancingwithaghost
AinsworthCass
21:32
No ale ona jest dorosła, a dorosłym zawsze się wydaje, że wszystko wiedzą.
— Nazywam się Cukinia
Reposted bydancingwithaghost dancingwithaghost
AinsworthCass
21:31
Czasem dorośli wygadują głupstwa, bo się boją.
— Nazywam się Cukinia
Reposted bydancingwithaghost dancingwithaghost
AinsworthCass
21:30
Życie, Cukinio, jest jak to szare niebo, pełne cholernych chmur. Zsyła nam same nieszczęścia.
— Nazywam się Cukinia
AinsworthCass
21:23
Czasami trzeba by potrząsnąć dorosłymi, żeby obudzić dziecko, które w nich śpi.
Jak na nich patrzę, to wcale nie mam ochoty dorastać.
— Nazywam się Cukinia
AinsworthCass
21:21
7045 6e0d 500
Szukając Alaski
Reposted bydziom dziom
AinsworthCass
21:20
7043 ac50 500
Nazywam się Cukinia
Reposted bydancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl