Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

AinsworthCass
19:25
0326 7322
Reposted fromsonaive sonaive viaspokodama spokodama
19:24
1497 6e6a 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viaspokodama spokodama
AinsworthCass
19:24
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viaspokodama spokodama
AinsworthCass
19:24
7148 e65e
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasilence89 silence89
AinsworthCass
19:24
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała: “Przyjedź do mnie, chcę być z tobą” zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaspokodama spokodama
AinsworthCass
19:24
Ludzie pytają:  - Dlaczego jesteś taka?   - Jaka?   - Wredna, oziębła, egoistyczna...   - Nie jestem wredna, tylko szczera, nie jestem oziębła, tylko boję się, że znowu ktoś mnie skrzywdzi, nie jestem egoistyczna, tylko znudziło mi się dbanie o tych którzy mają mnie głęboko w dupie.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaspokodama spokodama
AinsworthCass
19:23
Wciąż drży mi serce, kiedy o Tobie myślę.
Reposted fromawakened awakened viaspokodama spokodama
AinsworthCass
19:23
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaspokodama spokodama
AinsworthCass
19:23
3311 5a23
Reposted fromjethra jethra vialatchontomymind latchontomymind
AinsworthCass
19:23
AinsworthCass
19:23
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viaspokodama spokodama
AinsworthCass
19:23
7950 01a2 500
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaspokodama spokodama
19:23
9402 3003

your-lovers-and-drifters:

Claire’s Knee, 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viaspokodama spokodama
AinsworthCass
19:22
Dobrze jest w coś wierzyć.
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
AinsworthCass
19:22
Łączyło ich coś rzadkiego i pięknego, a on nauczył się, że kobiety głęboko odczuwały miłość. Czuły miłość w sposób, którego Roland nigdy nie pojmował, jakby ich serca miały dodatkowe komory, nieskończone przestrzenie, w których miłość mogła  zamieszkań i nigdy nie odchodzić.
— Lauren Kate - "Zakochani"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viacytaty cytaty
AinsworthCass
19:22
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaalliwantisyou alliwantisyou
AinsworthCass
19:22
1325 6e9b
Reposted fromtfu tfu viaalliwantisyou alliwantisyou
AinsworthCass
19:22
9226 7113
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilence89 silence89
AinsworthCass
19:22
2786 1092
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viacytaty cytaty
AinsworthCass
19:22
1975 7932
Reposted fromparamaribo paramaribo viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl