Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

AinsworthCass
19:40
AinsworthCass
19:39
AinsworthCass
19:39
4693 ef12
AinsworthCass
19:39
2431 c628
19:39
AinsworthCass
19:39
19:38
6771 509a 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
AinsworthCass
19:38
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viaallay allay
19:38
6749 fcae 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viabadblood badblood
19:38
6753 7638 500

nitroxed:

amazely:

ig: kristinsundberg

n i t r o x e d 

Reposted fromtosiaa tosiaa viabadblood badblood
AinsworthCass
19:38
Zdanie, które mnie wkurwiło (o mnie): Ona n i e m a problemów, przy mnie Jej p r o b l e m y to n i c. 
Więc tak na marginesie to: stary, z moimi problemami już dawno wisiałbyś na drzewie.
Nie znoszę, kiedy ktoś mnie ocenia mając o mnie gówniane pojęcie. Czy tylko ja potrafię w otoczeniu nie bagatelizować i nie lekceważyć nawet błahostek, jeśli już ktoś przybiega do mnie z "trzęsieniem ziemi', i czy tylko ja pomagam choć odrobinę to rozwiązać? Ludzie to głupie kurwy, ot co.
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viabadblood badblood
AinsworthCass
19:37
2232 749c
Reposted fromohshit ohshit viabadblood badblood
AinsworthCass
19:37
AinsworthCass
19:37
Reposted fromFlau Flau viabadblood badblood
AinsworthCass
19:36
9758 05a0
Reposted fromels els viabadblood badblood
AinsworthCass
19:36
9236 3579
Reposted fromleal leal viabadblood badblood
AinsworthCass
19:36
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viabadblood badblood
AinsworthCass
19:36
6500 b410 500
Reposted fromrobaczek robaczek viabadblood badblood
AinsworthCass
19:36
-Co ja mam z Tobą zrobić? 
-Karm mnie, kochaj mnie i nie opuszczaj
— garfield
Reposted fromojkomena ojkomena viasilence89 silence89
AinsworthCass
19:35
7369 e479
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl