Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

AinsworthCass
21:02
- Ludzie wciąż się śpieszą - mówię a Elisabeth przytakuje. - Zdają sobie sprawę z wartości tego, co mają, dopiero gdy to stracą.
— Marta, która się odnalazła
Reposted bycomiendoliricajustlikeyouimaginedshessodown
AinsworthCass
21:00
Nie wolno rozpamiętywać przeszłości, robią się od tego zmarszczki.
— Marta, która się odnalazła
AinsworthCass
20:58
AinsworthCass
20:57
3090 ed9f 500
Reposted bycomiendoliricapapermanshessodown
AinsworthCass
20:57
3089 7202 500
Reposted byAmericanloverladymartini
AinsworthCass
20:52
9202 4a54 500
AinsworthCass
20:52
Przy niektórych oddycha się łatwiej
Reposted fromunforgiving unforgiving vianyaako nyaako
AinsworthCass
21:02
- Ludzie wciąż się śpieszą - mówię a Elisabeth przytakuje. - Zdają sobie sprawę z wartości tego, co mają, dopiero gdy to stracą.
— Marta, która się odnalazła
Reposted bycomiendoliricajustlikeyouimaginedshessodown
AinsworthCass
21:00
Nie wolno rozpamiętywać przeszłości, robią się od tego zmarszczki.
— Marta, która się odnalazła
AinsworthCass
20:58
AinsworthCass
20:57
3090 ed9f 500
Reposted bycomiendoliricapapermanshessodown
AinsworthCass
20:57
3089 7202 500
Reposted byAmericanloverladymartini
AinsworthCass
20:52
9202 4a54 500
AinsworthCass
21:02
- Ludzie wciąż się śpieszą - mówię a Elisabeth przytakuje. - Zdają sobie sprawę z wartości tego, co mają, dopiero gdy to stracą.
— Marta, która się odnalazła
Reposted bycomiendoliricajustlikeyouimaginedshessodown
AinsworthCass
21:00
Nie wolno rozpamiętywać przeszłości, robią się od tego zmarszczki.
— Marta, która się odnalazła
AinsworthCass
20:58
AinsworthCass
20:57
3090 ed9f 500
Reposted bycomiendoliricapapermanshessodown
AinsworthCass
20:57
3089 7202 500
Reposted byAmericanloverladymartini
AinsworthCass
20:58
AinsworthCass
20:57
3090 ed9f 500
Reposted bycomiendoliricapapermanshessodown
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl