Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

AinsworthCass
09:54
5440 be49 500
SKAM ♥♥
AinsworthCass
09:53
5433 775e
AinsworthCass
09:52
5432 16b4
AinsworthCass
09:49
5429 40ce 500
AinsworthCass
09:43
5399 33e9
AinsworthCass
09:42
5398 e355
AinsworthCass
09:40
5393 6bc2
AinsworthCass
09:39
5390 c630
AinsworthCass
09:36
5383 51c2
AinsworthCass
09:36
5382 e1b0

September 15 2017

AinsworthCass
05:11
6788 627f 500
Reposted bymagolek22 magolek22

September 14 2017

AinsworthCass
16:47
AinsworthCass
16:40
Chciałam napisać coś o dzisiejszym dniu, ale zabrakło mi słów
AinsworthCass
16:38

uratuj mnie
jeszcze dzisiaj
przyjdź

(...)

— K. Kowalewska "Łąki mi love"
16:37
AinsworthCass
16:37
AinsworthCass
16:37
Czy ty w ogóle o mnie myślisz?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
AinsworthCass
16:36
9367 7d34 500
AinsworthCass
16:36
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
AinsworthCass
16:35
Ciekawe jak by to było wracać do domu, w którym jesteś
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl