Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

AinsworthCass
22:08
Reposted fromFlau Flau viasilence89 silence89
AinsworthCass
22:06
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viayourhabit yourhabit
22:05
9709 dc8e
Reposted fromKiro Kiro viayourhabit yourhabit
AinsworthCass
22:04
Chodź, posmakujmy się nawzajem. Chodź. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdzizaa dzizaa viapikkumyy pikkumyy
AinsworthCass
22:04
6526 b8ab 500
Reposted frommhsa mhsa viapikkumyy pikkumyy
AinsworthCass
22:04
8927 adc0
AinsworthCass
22:03
Rzeczy, które posiadasz w końcu zaczynają posiadać Ciebie.
— Podziemny Krąg (1996)
Reposted fromchuckpalahniuk chuckpalahniuk viapikkumyy pikkumyy
21:56
6347 faae 500
AinsworthCass
21:55
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
Reposted fromawkwardx awkwardx viabadblood badblood
AinsworthCass
21:55

Jakby nasze serca były połączone sznurem. Jesteśmy tylko my. Zawsze byliśmy tylko Ja i Ty. Należymy do siebie. I nigdy nie chciałbym żyć w świecie bez Ciebie. 
— Bates Motel
AinsworthCass
21:54
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
Reposted fromcenturylove centurylove viapikkumyy pikkumyy
AinsworthCass
21:54
- Ty wiesz co ja robię?
- Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.
— Marek Hłasko
Reposted fromliesinthedark liesinthedark viabadblood badblood
AinsworthCass
21:54
Odważ się pokochać jako pierwszy.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
AinsworthCass
21:54
Reposted frombiru biru viabadblood badblood
21:52
4946 a8c8 500

ericparadise:

Black nose sheep

Reposted fromikillorigami ikillorigami viabadblood badblood
AinsworthCass
21:51
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viabadblood badblood
AinsworthCass
21:51
8538 d4ab
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabadblood badblood
AinsworthCass
21:51
9506 f3b3 500
Reposted fromtfu tfu viabadblood badblood
21:50
3357 5ecc
Reposted fromget-fit get-fit viabadblood badblood

April 26 2017

AinsworthCass
19:12
4647 7d54 500
Reposted byschwarzerwolfztar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl