Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

AinsworthCass
22:24
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaawakened awakened
AinsworthCass
22:23
4065 04af
Reposted fromwagabunda wagabunda viaawakened awakened
AinsworthCass
22:22
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viaawakened awakened
AinsworthCass
22:21
2932 df75
Reposted frommissmaya missmaya viaawakened awakened
AinsworthCass
22:21
7127 5919 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaawakened awakened
AinsworthCass
22:21
5931 8a97 500
AinsworthCass
22:20
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi viaawakened awakened
AinsworthCass
22:20
4379 9ff0
Reposted fromskonam skonam viaawakened awakened
22:19
6450 c0f9 500
Reposted fromdivi divi viaalliwantisyou alliwantisyou
AinsworthCass
22:19
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viaalliwantisyou alliwantisyou
AinsworthCass
22:19
6830 bb2f 500
Reposted fromPoranny Poranny viaalliwantisyou alliwantisyou
AinsworthCass
22:18
4327 09be 500
Reposted fromanjove anjove viaalliwantisyou alliwantisyou
AinsworthCass
22:18
To tylko Ty 36 i 6.
— HuczuHucz-36,6
Reposted frompastelowe pastelowe viaalliwantisyou alliwantisyou
AinsworthCass
22:18
Przez cokolwiek przechodzisz - po prostu przez to przejdziesz. To minie. Podziękuj już teraz. Przecież wiesz, że wkrótce pojawi się tęcza.
— Oprah Winfrey
AinsworthCass
22:17
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
AinsworthCass
22:16
  • Nie rozglądaj się dokoła. I nie marz o przyszłości: ona ci nie wróci tego, co przeminęło, ani nie zaspokoi innych marzeń o szczęściu. Twój obowiązek i twoja nagroda – przeznaczenie twoje – jest   t u   i   t e r a z.
— Dag Hammarskjöld
Reposted fromavooid avooid viaalliwantisyou alliwantisyou
AinsworthCass
22:16
To właśnie najdelikatniejsze, najprostsze muśnięcie robi największe wrażenie. 
— senyia.soup.
Reposted fromSenyia Senyia viathesmajl thesmajl
AinsworthCass
22:16
AinsworthCass
22:16
- Nie mam dzisiaj perspektywy na wieczór.
- A ja hamulców.
- Oh. To myślę, że mamy wspólną wizję.
— Perwersje
Reposted fromtowo85 towo85 viathesmajl thesmajl
AinsworthCass
22:16
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl