Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

AinsworthCass
19:29
Moja bogini mówi w 3 językach
A'la fuck you, largate, dégage d'ici lala
Więc, jak nie kumasz dalej, to przetłumaczy ci żebyś spierdalał.
— Quebonafide
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
AinsworthCass
19:28
Miłość jest dla ducha, a pożądanie dla ciała.
— Salwa an-Nu′ajmi – Smak miodu
AinsworthCass
19:28
Strasznie dużo czytam, słucham muzyki. Nie zataczam zbyt szerokich kręgów w życiu towarzyskim, więc każdy kontakt z drugim człowiekiem wielce sobie cenię. Wyglądam ludzi, słucham, co  mówią, myślę o tym. Wyciągam esencję ze wszystkiego, co mnie otacza, by stworzyć receptę na własne szczęście.
— Katarzyna Nosowska
AinsworthCass
19:28
AinsworthCass
19:27
3408 2c23
Reposted fromoutoflove outoflove viaeternaljourney eternaljourney
AinsworthCass
19:27
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaeternaljourney eternaljourney
AinsworthCass
19:27
0532 4287
AinsworthCass
19:27
4764 3cf7
AinsworthCass
19:26
AinsworthCass
19:26
8786 9fb6
Reposted fromretaliate retaliate viaeternaljourney eternaljourney
AinsworthCass
19:26
Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.
— Andrew Matthews
AinsworthCass
19:26
2974 f6e4
19:26
7607 6eeb 500

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viaeternaljourney eternaljourney
AinsworthCass
19:25
Najważniejsze w życiu jest być zdrowym. Wszystko inne jest kwestią chęci i siły, czasami szczęścia.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaeternaljourney eternaljourney
AinsworthCass
19:25
8146 41cb
AinsworthCass
19:25
5179 d508

Wiem, że Cię to boli (...)  Niezależnie od tego co było.

AinsworthCass
19:25
AinsworthCass
19:25
1519 c154 500
19:25
AinsworthCass
19:24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl