Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2017

AinsworthCass
21:59
2901 1d11
Reposted fromGIFer GIFer viabanshe banshe
AinsworthCass
21:59
Reposted frommeem meem viapikkumyy pikkumyy
AinsworthCass
21:58
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viapikkumyy pikkumyy
AinsworthCass
21:58
2465 cf9c

Myślę, że najtrudniejszą rzeczą w przywiązaniu jest pozwolić temu odejść..
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
AinsworthCass
21:58
0402 d7f4
Reposted fromRedPenny RedPenny viamyszkaminnie myszkaminnie
AinsworthCass
21:57
(...) ludzi poznaje się dobrze dopiero wtedy, kiedy się z nimi raz porządnie pokłóciło. Dopiero potem można oceniać ich charaktery.
— Anne Frank
Reposted fromdygoty dygoty viaeternaljourney eternaljourney
21:57
AinsworthCass
21:56
8975 727c
Reposted fromoutline outline viaawakened awakened
AinsworthCass
21:56
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawakened awakened
21:56
2340 cd93 500
Reposted fromdivi divi viaawakened awakened
AinsworthCass
21:55
4780 f75f
Reposted fromdailylife dailylife viaawakened awakened
AinsworthCass
21:55
6073 4434
AinsworthCass
21:55
Nie ma czegoś takiego jak związek idealny. Nawet jeśli jesteście ze sobą odkąd pamięcią sięgasz zawsze będą pojawiały się problemy, różnice zdań, małe kłótnie i spory. Żeby wszystko jednak przetrwało najważniejsza jest szczerość. Nie da się cały czas zamiatać wszystkiego pod dywan i liczyć, że problemy same znikną.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawakened awakened
21:55
6807 f4ac 500
21:54
Całowałbym Cię bez końca.
— Nie mam nic przeciwko.
(via dziurywniebie)
Reposted fromdivi divi viaawakened awakened
AinsworthCass
21:54
Człowiek może się posunąć o wiele dalej, by uniknąć tego, czego się boi, niżby zyskać to, czego pragnie.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaawakened awakened
AinsworthCass
21:54
9275 0e5d 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viaawakened awakened
AinsworthCass
21:54
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
AinsworthCass
21:54
Niektórzy mężczyźni potrafią sprawić, że robi ci się gorąco, nawet gdy ich słowa tchną powagą i nie ma w nich żadnych podtekstów seksualnych.
— J.R Ward
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawakened awakened

September 17 2017

AinsworthCass
09:54
5440 be49 500
SKAM ♥♥
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl