Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

20:51
2093 516c 500
Reposted fromfreakish freakish vianotthesame notthesame
AinsworthCass
20:51
2427 b7ed 500
Reposted frommartynkowa martynkowa via13-days 13-days
AinsworthCass
20:50
 czasem wystarczy "Dzień Dobry"
— ale od tej jednej Wyjątkowej
AinsworthCass
20:50
Kobieta musi mieć dwie rzeczy: klasę i bajeczny urok.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna viaallay allay
AinsworthCass
20:50
Kobieta to skomplikowane zjawisko i ważne jest nie tylko, jak wygląda, ale i jak się rusza, jak siada, stoi, mówi, podaje rękę, jaki ma ton głosu, jak pachnie, jaki roztacza wokół siebie klimat. Tandeta rzuca się w oczy, dobry gatunek przyciąga wzrok.
— Pola Raksa
Reposted fromflorentyna florentyna viaallay allay
AinsworthCass
20:49
5598 b1a7
Reposted fromnyaako nyaako vialenka024 lenka024
AinsworthCass
20:49
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss vialenka024 lenka024
AinsworthCass
20:49
8932 603d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialenka024 lenka024
AinsworthCass
20:49
7868 af0b
Reposted fromClary Clary vialenka024 lenka024
AinsworthCass
20:49
9053 d76c
AinsworthCass
20:49
Reposted fromweightless weightless vialenka024 lenka024
20:49
8819 e5c4
Reposted fromkniepuder kniepuder viaheroinee heroinee
AinsworthCass
20:49
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaheroinee heroinee
AinsworthCass
20:48
Tyle coś dla nas jest warte, ile jesteśmy w stanie dla tego poświęcić.
— Ks. Wojciech Węgrzyniak

February 21 2017

AinsworthCass
23:02
4758 8ea0
Reposted byprofesorgrzegorzkasias3112margoliamadoukasias3112SoulScream
AinsworthCass
23:01
4511 7d29
Reposted bytomeeternaljourneyAmericanloverawakenlalunatruskawkowa11complicated-ideamywonderlandsokomaddaleineelittlewhiteliesfabuleuxrossesmagiciansassistantpuremindxdragonsloverbymydragonlodziakslodziak
AinsworthCass
23:01
4466 6045
Reposted byover-landkasias3112zytamyszkaminniecandycamillacoolstorybro23hope24
AinsworthCass
22:56
Pamiętaj, że ludzie są zawistni głównie wtedy, gdy czują, że mogliby spokojnie znajdować się na twoim miejscu, tyle tylko, że zaprzepaścili swoją szansę. A przynajmniej wydaje im się, że zaprzepaścili.
— Dwadzieścia siedem snów
Reposted bytomeover-landshitsuripapermanxvoublackheartgirlalmostloversweetnothingggoszko
AinsworthCass
22:53
Ludzie nie rozumieją tego, co jest inne. Zawsze tak było. I zawsze tak będzie.
— Dwadzieścia siedem snów
Reposted byshitsurizytamyszkaminniejustjustjustbanshehereyes
AinsworthCass
22:52
- Więzi dość łatwo zerwać, a odbudować jest trudno, to prawda - zgodziłam się. - Ale pamiętaj, że tworzenie więzi przychodzi nam naturalnie. Bo my pragniemy być uwiązania. Wolność jest dla nas luksusową przekąską, a tak naprawdę przez większość czasu chcemy czuć, że coś nas przywiązuje - do człowieka, do miejsca, do idei.
— Dwadzieścia siedem snów
Reposted byover-landsleepingsicknesszytamyszkaminnienayantarajustjustjustbanshe21Luna12kindofnightmareilovegreenpapermanbrokeninsideMerlinkamaly-pandzik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl